Välkommen till Jämtrök

Vakuumpackat och klart vid leverans.

Inga tillsatser

Röker allt som har levt, inga tillsatser bara vatten och salt.

JämtRök

Inga tillsatser