070-677 77 87

Välkommen till Jämtrök

Vakuumpackat och klart vid leverans.

Inga tillsatser

Röker allt som har levt, inga tillsatser utan bara vatten och salt.